Vezeme si dvakrát stříbro z mezinárodní soutěže v Bad Ischlu (2. – 6. 5. 2018)​

V hornorakouském městečku Bad Ischl se na začátku května konal 14. ročník mezinárodní soutěže a festivalu. Mezi 23 sbory z 15 zemí jsme se ho zúčastnily také my. Kromě zážitků a cenných zkušeností jsme si domů dovezly i dvě stříbrná pásma.

Soutěžily jsme ve dvou kategoriích – sakrální hudba a ženské sbory. Tříčlenná mezinárodní porota náš výkon ohodnotila tak, že jsme se umístily ve stříbrném pásmu úrovně X (klasická pásma se totiž na soutěži dále dělila na level I – X). Jinými slovy jsme byly nejlepší ve stříbrném pásmu a kdybychom měly nějakou tu desetinku bodu víc, máme zlato. Přesto jsme ze stříbra nadšené.

Kromě soutěžních vystoupení jsme zpívaly také na zahajovacím koncertu a také na přátelském koncertu na konci festivalu. Sledovaly jsme také vystoupení některých dalších sborů – třeba ze Švédska, Švýcarska, Norska, Ruska nebo Indonésie. Odnášíme si tedy novou inspiraci, ale také další zkušenosti a spoustu zážitků. Jsme totiž skvělá parta a čas strávený spolu si umíme užít 🙂