Benefiční koncert duchovní hudby – 19. 11. 2019​

Předvánoční čas míváme spojený s koncerty v královopolském kostele Nejsvětější Trojice. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme byly pozvány zazpívat si s místním chrámovým sborem, Královopolským komorním orchestrem a sólisty Martinou Macko a Martino Hammerle-Botolottim.

Oba sbory nejdříve předvedly něco ze svého repertoáru a na závěr jsme všichni společně zazpívali některé části z Haydnova oratoria Stvoření.

Výtěžek z koncertu je věnován na pořízení nových varhan do kostela.