16. 12. 2014 – Vánoční koncert v kostele Českobratrské církve evangelické

Krátce po vídeňském koncertu jsme vánoční repertoár předvedly i v Brně. Vystupovaly jsme opět společně se smíšeným sborem Komoráček. První část patřila nám, ve druhé části zněly kostelem písně v podání Komoráčku. Slyšet bylo všechno možné – od duchovních skladeb přes staré latinské vánoční písně po české koledy, ale také různé spirituály.

Na závěr jsme si všichni společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán, na kterou se přidalo i celé publikum.